20 września 2018 r. nasza szkoła uczestniczyła w projekcie "Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość", realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach -"Bezpieczna+", zatytułowanego: "Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia".

Spotkanie TRÓJEK KLASOWYCH RADY RODZICÓW

25 września 2018 r., godz. 17.00

Zabrzmiał pierwszy dzwonek!

3 września po letnim odpoczynku uczniowie klas liceum i gimnazjum rozpoczęli nowy rok szkolny. Na akademiach Pani dyrektor Bożena Sobkowiak oficjalnie otworzyła rok szkolny 2018/2019, życząc wszystkim wytrwałości i sukcesów.

Przed nauczycielami i uczniami czas pracy, wyzwań i wspaniałej przygody.

Powodzenia!

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział we wspólnym czytaniu i zapraszamy w czerwcu 2019 r do kolejnej edycji. 
 
Dorota Chmielińska, Sylwia Dąbrowska, Marzena Ponurko.