Z okazji zakończenia roku szkolnego życzymy Wam Drodzy Uczniowie wielkiej przygody, niewyczerpanych pokładów energii i uśmiechu na co dzień. Obyście w kolejnym roku szkolnym wrócili z zapasem sił, gotowi do podjęcia nowych zadań, realizacji marzeń i planów.      

Rodzicom życzymy odpoczynku od szkolnych obowiązków.   

                                                       Bożena Sobkowiak

                                                Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

                                               im. Stanisława Lema w Koszalinie

MATURZYSTO!

Po wejściu w życie ustawy o RODO zostały zmienione zasady udostępniania wyników na stronie internetowej OKE Poznań.

Do szkół zostały przesłane indywidualne loginy i hasła. Każdy absolwent musi zgłosić się po ich odbiór osobiście z aktualnym dokumentem tożsamości w dniach 27 czerwca – 2 lipca od godziny 900 do 1400

Rozdanie świadectw maturalnych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema odbędzie się 3 lipca 2018 r. w godzinach 1200 – 1400.

W dniu 18 czerwca 2018 r. w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia w nauce.

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Olimpia Werkun otrzymała nagrodę II stopnia, a Magdalena Stalka nagrodę III stopnia.

Listy Gratulacyjne otrzymali również nauczyciele przygotowujący uczennice do olimpiad i konkursów pani Aleksandra Królikiewicz oraz pan Arkadiusz Gryk.

Gratulujemy uczennicom oraz ich nauczycielom.