Aby zalogować się do systemu rekrutacji elektronicznej 

należy najpierw uruchomić poniższą aplikację

 

Regulamin naboru: Pobierz

 

Profile proponowane przez V LO

klasa biologiczno-chemiczna  Pobierz

klasa humanistyczno-prawna Pobierz

Klasa psychologiczna Pobierz

Klasa inżynierska Pobierz

Klasa językowa Pobierz

Klasa matematyczno-informatyczna Pobierz

 

Przedmioty punktowane:

klasa biologiczno-chemiczna: j. polski, biologia, chemia, matematyka

klasa humanistyczno-prawna: j. polski, historia, WOS, matematyka

Klasa psychologiczna: j. polski, biologia, WOS, matematyka

Klasa inżynierska: matematyka, geografia, j. angielski, j. polski

Klasa językowa: j. polski, j. angielski, geografia, matematyka

Klasa matematyczno-informatyczna: j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka