Już ponad dziesięć lat nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym GLOBE.

GLOBE oznacza Global Learning and Observations to Benefit the Environment czyli "Światowy program obserwacyjny i edukacyjny badania środowiska".

GLOBE umożliwia uczniom:

  • nauczenia się prowadzenie pomiarów atmosferycznych, hydrologicznych, fenologicznych (lasy) i gleby
  • prowadzenie dziennika naukowego i wymiany danych przez Internet z innymi grupami GLOBE
  • nabycie umiejętności robienia notatek naukowych (map, wykresów) m.in. za pomocą interakcyjnych narzędzi na sieci
  • współpracę z naukowcami i innymi studentami.

Pomiary dotyczą czterech dziedzin: atmosfera i klimat, hydrologia, pokrycie terenu, gleba. Pomiary pomogają uczniom w zrozumieniu otaczającego nas środowiska.

Odnosimy sukcesy związane z udziałem w programie, chociażby to, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce na 120 szkół w Polsce pod wzgędem ilości przeprowadzonych badań, czy pierwsze miejce od kilku lat w polskich GLOBE GAMES. Wyniki naszych badań naukowcy starają się wykorzystywać  do celów naukowych. Np. naukowcy z programów satelitarnych CALIPSO i Clousad z NASA, też uczestniczą w tym programie.

Nowi uczniowie z pierwszej klasy gimnazjum zainteresowali się tym programem, nie zdziwcie się więc, jeśli spotkacie ich w Parku Książąt Pomorskich podczas pomiarów.:).

 

 GLOBE GAMES 2013 - pierwsze miejsce w Polsce 
Gimnazjum nr 4 i V liceum w Koszalinie!!!

W tym roku Polskie GLOBE GAMES 2013 odbyły się w Darłówku. Uczniowie naszego gimnazjum i liceum przez dwa dni wykonywali zadania w terenie. Zadania związane były głównie z terenem nadmorskim oraz z żeglugą.