Zapraszamy wkrótce.

alt

 FILMOWA GRA MIEJSKA

WARSZTATY FILMOWE

alt

NAJLEPSI W RATOWANIU ŻYCIA

alt

POCZTÓWKA Z KOSZALINA

alt

 

PASOWANIE GIMNAZJALISTÓW

alt

Już ponad dziesięć lat nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym GLOBE.

 

GLOBE oznacza Global Learning and Observations to Benefit the Environment czyli "Światowy program obserwacyjny i edukacyjny badania środowiska".

 

GLOBE umożliwia uczniom:

 

nauczenia się prowadzenie pomiarów atmosferycznych, hydrologicznych, fenologicznych (lasy) i gleby

prowadzenie dziennika naukowego i wymiany danych przez Internet z innymi grupami GLOBE

nabycie umiejętności robienia notatek naukowych (map, wykresów) m.in. za pomocą interakcyjnych narzędzi na sieci

współpracę z naukowcami i innymi studentami.

Pomiary dotyczą czterech dziedzin: atmosfera i klimat, hydrologia, pokrycie terenu, gleba. Pomiary pomogają uczniom w zrozumieniu otaczającego nas środowiska.

 

Odnosimy sukcesy związane z udziałem w programie, chociażby to, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce na 120 szkół w Polsce pod wzgędem ilości przeprowadzonych badań, czy pierwsze miejce od kilku lat w polskich GLOBE GAMES. Wyniki naszych badań naukowcy starają się wykorzystywać  do celów naukowych. Np. naukowcy z programów satelitarnych CALIPSO i Clousad z NASA, też uczestniczą w tym programie.

 

Nowi uczniowie z pierwszej klasy gimnazjum zainteresowali się tym programem, nie zdziwcie się więc, jeśli spotkacie ich w Parku Książąt Pomorskich podczas pomiarów.:).

O Stowarzyszeniu "Jedności 9"

 

Stowarzyszenie ma na celu wsparcie organizacyjne i działalność pozwalającą na lepsze wykorzystanie funduszy gromadzonych z różnych źródeł na pomoc Szkole, uczniom oraz emerytowanym i obecnym pracownikom placówki w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Funkcje takie częściowo spełniały dotychczas kolejne Rady Rodziców ZS nr 2 im. Stanisława Lema, bardzo zasłużone w pomocy potrzebującym uczniom, ale rady rodziców nie posiadają osobowości prawnej, co znacznie ogranicza możliwości ich działania.

 

Do stowarzyszenia należą absolwenci Zespołu Szkół Budowlanych i V LO, nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema i rodzice absolwentów.

 

Statut Stowarzyszenia 

 

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia 

Wizyta w Andaluzji - "hiszpańskiej krainie słońca"

Młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Jedności w Koszalinie wrócili z kilkudniowej wyprawy do Hiszpanii. Pojechali tam w ramach międzynarodowego programu Comenius, w którym uczestniczy nasza szkoła. Głównym celem programu jest poznawanie przez młodzież kultury, tradycji, historii i przyrody innych krajów europejskich, edukacja ekologiczna uczniów oraz nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni z rówieśnikami z całej Europy. W tegorocznym  "comeniusowym" spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele z Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Turcji, Łotwy, Włoch i Polski.